Контакти

Е-mail & skype:

e-mail: info@portoricobg.com

skype: caffeportorico

Телефони:

 032 / 623 745 

0888 / 806 330 

0878 / 806 330

Продажби:

0700 / 10 235

Търговски директор:

0876 / 203 518

Централен офис-склад:

гр. Пловдив – 4027

Северна промишлена зона

ул. „Дилянка” № 29

.